Skip to content

Relatietherapie: relatie-APK nuttig en nodig

Het huwelijk of de samenlevingsrelatie wordt dikwijls voorgesteld als een statisch bouwwerk, dat door de jaren heen hetzelfde blijft en hetzelfde zou moeten blijven. Sprookjes eindigen met de zin: “En ze leefden nog lang en gelukkig”. In werkelijkheid is het huwelijk niet een toestand, maar een proces. Veel conflicten ontstaan en blijven in stand juist doordat partners zich niet aan dit ontwikkelingsproces durven te wagen, uit angst hun aanvankelijk geluk te vernietigen. Ze klampen zich vast aan de oorspronkelijke definitie van hun relatie en vergen dit ook van hun partner. Ijverig beschermen ze zichzelf tegen iedere vorm van onzekerheid en twijfel. Blijkt de definitie van de relatie op den duur niet meer bruikbaar te zijn, dan ontstaan teleurstelling, angst, woede en verzet.

Eigenlijk zou iedereen moeten weten dat iedere ontwikkeling van een of van beide partners gevolgen heeft voor de relatie. De groei van de een of van beide partners kan zorgen voor een nieuwe ontwikkelingsfase in de relatie. Iedere ontwikkelingsfase in de relatie brengt typische en volstrekt normale crises met zich mee en juist de strijd aangaan om deze crises te overwinnen, houdt een huwelijk of samenlevingsrelatie levendig.

Relatie-APK

Als conflicten worden vermeden, kunnen partners uit elkaar groeien met alle gevolgen van dien. Soms willen de partners hun huwelijk als een ideale verbinding blijven zien. Het mag dan niet waar zijn dat er tussen hen conflicten, meningsverschillen of vertroebelingen van de relatie kunnen ontstaan. Bepaalde onderwerpen zijn taboe en worden uit het gesprek verbannen, het verboden terrein wordt steeds groter met als gevolg dat het huwelijk of de relatie afsterft. Soms ontbreken ook de communicatieve vaardigheden om de verschillende opvattingen tussen de partners constructief te bespreken.

Een relatie-APK onder leiding van deskundige therapeuten is dan nuttig en nodig flagyl australia. De Bankenhoeve biedt relatietherapie gedurende een halve dag of hele dag aan, dit is een mix van relatiegesprekken, relatietherapie en relatietraining onder leiding van een mannelijke en een vrouwelijke therapeut. Wij werken exclusief met een echtpaar tegelijkertijd zodat wij snel tot de kern kunnen komen. Wij werken met 2 therapeuten want door onze verschillen als man en vrouw, onze kwaliteiten als psychosociaal therapeut en hypnotherapeut, vullen we elkaar aan en kunnen wij een gelijkwaardige ondersteuning bieden aan beide partners.

Verblijf op een monumentale boerderij

Tijdens deze dag waarin men verblijft op de monumentale boerderij de Bankenhoeve in het mooie rivierengebied van het Land van Maas & Waal, centraal gelegen in het land,  is er alle tijd om gezamenlijk de relatie onder de loep te nemen en te werken aan groot of klein onderhoud. Een auto gaat elk jaar naar de garage om nagekeken en doorgesmeerd te worden…de partnerrelatie wordt geacht probleemloos in alle fasen van het leven overeind te blijven. Tijdens de relatietherapie is er ook gelegenheid voor ontspanning. Onze gasten mogen vrij gebruik maken van onze sauna, buiten-jacuzzi, fietsen etc.. De prijs voor een relatiedag bedraagt 595 euro per echtpaar inclusief lunch en therapiesessies. Lees meer op www.bankenhoeve.nl

Back To Top